Zmiana formy działalności

Przeprowadzaliśmy wszystkie możliwe przekształcenia,  w tym uczestniczyliśmy w jednym z pierwszych przekształceń jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dokonywaliśmy podziałów i połączeń zarówno podmiotów polskich, jak i zagranicznych.

Kompleksowo obsługiwaliśmy wniesienia aportów (czyli wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek) w postaci przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części, a także innych składników majątku takich jak: nieruchomości, samochody, know-how, udziały w innych spółkach czy prawa z licencji. 

Nasze bogate doświadczenie pozwoli Państwu bezpiecznie przejść przez całą procedurę transformacji Państwa działalności lub spółki. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty, uzgodnimy szczegóły z notariuszem oraz będziemy reprezentować Państwa oraz Państwa spółkę przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Współpracujemy ze specjalistami z różnych branż, w tym między innymi z biegłymi rewidentami, dlatego jeśli prawo wymaga ich udziału w procesie transformacji, polecimy Państwu odpowiednich specjalistów.

Nad zmianą formy Państwa działalności czuwa także doradca podatkowy.

Jeśli zależy Państwu na bezproblemowym przekształceniu działalności gospodarczej, spółki cywilnej lub jakiejkolwiek innej spółki, chcieliby Państwo połączyć swoje spółki lub połączyć się z innym inwestorem, dokonać podziału lub wnieść aport, zapraszamy do kontaktu