Obsługa transakcji i procesów inwestycyjnych

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w przeprowadzaniu i obsłudze transakcji oraz procesów inwestycyjnych. Doradzaliśmy klientom przy kupnie oraz sprzedaży udziałów oraz akcji w spółkach handlowych, nieruchomości, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, a także innych składników majątku. 

Wspieraliśmy zarówno klientów polskich jak i zagranicznych. Dotychczas współpracowaliśmy z inwestorami z Irlandii, Danii, Indii, USA oraz Niemiec. 

Działamy na rzecz każdej ze stron transakcji  — na rzecz kupującego, sprzedającego, a także osoby trzeciej (na przykład: instytucji finansowej).

Wspieramy naszych klientów kompleksowo: 

- układamy strukturę transakcji, tak aby była ona korzystna dla klienta,
- przygotowujemy listy intencyjneporozumienia inwestycyjne,  umowy przedwstępne, jeśli wymaga tego transakcja, 
- dbamy o poufność — sporządzamy umowy o zachowaniu poufności,
- przeprowadzamy badanie prawne przedmiotu transakcji (due diligence),
- uczestniczymy w negocjacjach i przygotowujemy pozostałą dokumentację transakcyjną — taką jak: umowy sprzedaży, zabezpieczenia transakcji

Zależy nam, aby Państwa transakcja przebiegła sprawnie, nie generowała zbędnych kosztów, oraz aby w przyszłości nie rodziła sporów.

Jeśli planują Państwo sprzedaż lub kupno udziałów, akcji, nieruchomości lub innych składników majątku, albo chcą Państwo przyjąć do spółki nowego wspólnika, względnie planują Państwo wyjść ze spółki, pomoc doświadczonego prawnika jest wówczas niezbędna, dlatego zapraszamy do kontaktu.